Liga KPS - KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

KPS
Prejsť na obsah
KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV
Vás pozýva na 1. ročník
viackolových online pretekov pre členov klubu a ich rodinných príslušníkov zo vzduchovej pištole

Miesto konania: akákoľvek strelnica ev. domáce prostredie – podmienka 10 metrov.

 
Dátum konania:  1.6.2024 – 20.6.2024
 
Strelec  v danom mesiaci môže absolvovať aj viac pretekov a najlepší pretek si vyhodnotí a pošle spolu s fotkami terčov na adresu pavel.kostolník@sportcool.sk
 
Výsledky je potrebné poslať najneskôr do posledného dňa konania preteku v danom mesiaci (vrátane). Výsledky zaslané po tomto termíne nebudú započítané pre súťaž v danom mesiaci.

Poznámka: pod pojmom „ pretek“ sa myslí vyhodnotiť a poslať iba daný počet terčov strieľaných za sebou v jednom preteku ( napr. nastrieľané 6 terče za sebou (po 5 rán) = jeden pretek ), nie výber z viacerých nastrieľaných terčov v jednom (alebo viacerých) dni.

 
Druhé kolo na mesiac jún:
 
nástrel: ľubovoľný počet rán, tieto terče nie je potrebné posielať
súťaž: 30 rán po 5 rán do terča ( 6 terče po 5 rán ), ev. po 10 rán do terča (3 terče po 10 rán)
čas na súťaž: neobmedzený
postoj: individuálne pravou, ľavou rukou alebo obojruč

 
Výsledky každej súťaže budú zverejnené na našej stránke www.kpspoprad.sk

 
Veríme, že budete posielať výsledky, ktoré ste docielili korektne a spoločne sa budeme tešiť na každú ďalšiu súťaž.
 
 
Organizuje za Klub Podtatranských Strelcov:
Kostolník Pavel     tel. 0905 694 639        e-mail         pavel.kostolník@sportcool.sk
Bohony Martin                                            e-mail         m.bohony@gmail.com

1. ročník 2024 výsledky:

jún
???Klub Podtatranských strelcov
Slovenského odboja 179/13
058 01 Poprad
+421 903 324 942
irovder@hotmail.com

Created by: Mabo

KPS
KPS
Návrat na obsah