Liga KPS - KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

KPS
Prejsť na obsah
KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV
organizuje streleckú súťaž z krátkej veľkokalibrovej ráže nad 7,62 mm
Tatranský pohár.
Miesto konania: krytá strelnica vo Svite ŠSK O-Linka

Dátum konania:

 1. ročník - 20.04.2024

Čas: o 8:00 hod.

Organizácia a technické zabezpečenie: Klub Podtatranských strelcov a športový strelecký klub O-LINKA SVIT

Disciplíny:

 • mierená streľba na 25 metrov z krátkej guľovej zbrane kalibru nad 7,62 mm, 2 x 7 rán pravá a ľavá ruka
 • mierená streľba na 25 metrov z krátkej guľovej zbrane kalibru nad 7,62 mm,  1 x 14 rán obojruč
 • mierená streľba na 50 metrov z krátkej guľovej zbrane kalibru nad 7,62 mm,  1 rana ľubovoľnou rukou, alebo obojruč

Propozície:

 • 1. časť 2 x 7 rán pravá a ľavá ruka v časovom limite 6 minút (na rovnaký terč),
 • 2. časť 1 x 14 rán obojruč v časovom limite 6 minút (na nový terč)
 • 3. časť 1 rana ľubovoľnou rukou, alebo obojruč v časovom limite 1 minúta (na spoločný terč)

Vyhodnotenie:

 • 1. vyhodnotenie - do konečných výsledkov sa každému strelcovi započítajú všetky nástrely z prvej a druhej častí (celkový súčet bodov)
 • 2. vyhodnotenie - podľa výsledného nástrelu z tretej časti

Ceny: v prvom hodnotení budú odmenení prví šiesti súťažiaci a v druhom hodnotení budú odmenení prví traja súťažiaci. Vecné ceny zabezpečí organizátor.

Zbrane a strelivo: vlastné

Organizačný výbor:

 • Kostolník Pavel , tel. 0905 694 639 , e-mail: pavel.kostolnik@sportcool.sk
 • Rovder Ivan , tel. 0903 324 942 , e-mail: irovder@hotmail.com

Výsledky:

1. ročník (2024)


Klub Podtatranských strelcov
Slovenského odboja 179/13
058 01 Poprad
+421 903 324 942
irovder@hotmail.com

Created by: Mabo

KPS
KPS
Návrat na obsah