Kto sme - Niečo málo o nás. - KLUB PODTATRANSKÝCH STRELCOV

KPS
Prejsť na obsah
Klub Podtatranských strelcov  združuje priaznivcov  a nadšencov streleckého športu.
Je to organizácia ktorá je pokračovateľkou niekoľko desaťročí trvajúcej histórie streleckých klubov v podtatranskom regióne.
Klub Podtatranských strelcov bol založený dňa 6.11.2011 na strelnici v Ľubici a následne dňa 17.12.2011 boli na jeho ustanovujúcej členskej schôdzi zvolení jeho zástupcovia.
Prezidentom klubu bol zvolený Mgr. Ivan Rovder, sekretárom klubu bol zvolený pán Pavel Kostolník a pokladníkom Ing. Vojtech Marko.

Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 25.03.2017 bolo zvolené nové predstavenstvo klubu v zložení:
Prezident klubu: Mgr Ivan Rovder
Sekretár klubu: Pavel Kostolník
Pokladník klubu: Ing Kristína Olejárová
Člen predstavenstva: RNDr. Ivan Kotora
Väčšina terajších členov, prestúpila do nášho klubu zo športovo-streleckého klubu Grebpark Poprad, ktorého sa cítime byť pokračovateľmi.
Klub Podtatranských strelcov je organizáciou, ktorá je založená na princípoch priateľstva, porozumenia, vzájomnej dôvery a je otvorená všetkým priaznivcom strelectva.

Pre prijatie do klubu je potrebné vyplniť prihlášku a uhradiť jednorázovo vložné.
Následne je potrebné už len uhradiť členské k danému roku.
Vložné pre nových členov je stanovené na 5,- EUR
Členské na rok je 15,- EUR
Vložné u členov ktorým bolo v predošlom období ukončené členstvo v klube je 50,-EUR

Klub Podtatranských strelcov
Slovenského odboja 179/13
058 01 Poprad
+421 903 324 942
irovder@hotmail.com

Created by: Mabo

KPS
KPS
Návrat na obsah